پروژه ها

ساخت میز و ادوات اداری

ساخت میز و ادوات اداری

ساخت کلیه میزهای مدیریتی و کارمندی به همراه فایل و سایر تجهیزات مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای دیوارکوب MDF

اجرای دیوارکوب MDF

دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی عمرانمجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت های گلاس AGT

اجرای کابینت های گلاس AGT

محل اجرا شهر تهرانمجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت MDF

اجرای کابینت MDF

محل اجرا شهر تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کمد دیواری

اجرای کمد دیواری

محل اجرا شهر تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت MDF

اجرای کابینت MDF

محل اجرا شهر تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای دکوراتیو سقفی

اجرای دکوراتیو سقفی

محل اجرا شهر تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت های گلاس

اجرای کابینت های گلاس

محل اجرا تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت های گلاس

اجرای کابینت های گلاس

محل اجرا شهر تهرانمجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...

اجرای کابینت ممبران

اجرای کابینت ممبران

محل اجرا شهر تهران مجموعه شهر کابینت با برند تجاری دیاکو، در زمینه طراحی و ساخت کارهای چوبی اقدام به ارائه خدمات نموده است. کافی است با شماره 53884-021 تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان مجموعه شما را راهنمایی کنند. ...